Δελτίο Τύπου COVID-19

Δημοσιεύτηκε: 14.3.2020

Τελευταία ενημέρωση: 02.05.2020

Το παρόν αποτελεί δημόσια ενημέρωση για τον νέο κορωνοϊό 2019 (COVID-19) εκ μέρους της εταιρείας ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας των ξενοδοχείων Lato Boutique Hotel, Olive Green Hotel και του Legacy Gastro Suites, στη πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Αποτελεί επίσης ημερολόγιο ενεργειών και ενημερώνεται άμεσα για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και ενέργεια που λαμβάνουμε σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης COVID19.

Ανακοινώνουμε ότι το ξενοδοχείο ΛΑΤΩ θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με την από 19-03-2020 απόφαση του ΕΟΤ και κατόπιν με την υπ' αριθμ. 5052/24-3-2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Διαβεβαιώνουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας, των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας παραμένει αυστηρά η προτεραιότητά μας. Παρακαλούμε τους επισκέπτες της πόλης μας κατά τη διαμονής τους, να έχουν υπόψη τους τις απαραίτητες COVID-19 οδηγίες για ταξιδιώτες του Ε.Ο.Δ.Υ. καθώς και να έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο έντυπο ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας.

Καθώς ο νέος κορωνοϊός 2019 (COVID-19) έχει παγκόσμια επίδραση, κρίνουμε σημαντικό να επικοινωνήσουμε μαζί σας τα μέτρα που λαμβάνουμε στις εγκαταστάσεις μας για να διασφαλίσουμε τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και τους συμπολίτες μας.

Από 13 Μαρτίου 2020 έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Από 13 Μαρτίου 2020, τηρώντας τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων και των εθνικών υπηρεσιών υγείας, τα εστιατόρια μας δεν εξυπηρετούν μη ενοίκους των ξενοδοχείων μας.
 2. Από 14 Μαρτίου 2020 αναστείλαμε προσωρινά τη λειτουργία των ξενοδοχείων Olive Green και Legacy. Οι υπηρεσίες μας περιορίστηκαν μόνο στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ, του οποίου τροποποιήσαμε την λειτουργία δημιουργώντας νέες διαδικασίες και βάρδιες πάντα σε συνεννόηση με τις ομάδες των τμημάτων. Επίσης, δεν παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν μη διαμένοντες (BNQ, concierge κτλ).
 3. Στους εργαζόμενους που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι («υπάλληλοι γραφείου»), παρείχαμε άμεσα όλες τις τεχνικές δυνατότητες να το πράξουν.
 4. Για τους εργαζόμενους των λειτουργικών τμημάτων που εκτελούν εργασία:
  • τηρείται περιορισμός όσο το δυνατόν λιγότερων ατόμων στον χώρο τους
  • χορηγήσαμε προληπτικά όλο τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό
  • συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα συνεχούς απολύμανσης επιφανειών εργασίας, καθώς και χώρων κοινόχρηστων και ιδιωτικών.
  • αναβάλαμε όλες τις ομαδικές καθιερωμένες συναθροίσεις (meetings) μέχρι νεωτέρας.
  • λάβαμε μέτρα για τον περιορισμό ακόμα και των διαπροσωπικών συναντήσεων και σε κάθε περίπτωση τηρείται η ασφαλής απόσταση μεταξύ τους (2+ μέτρα).
  • αναστείλαμε την λειτουργία του χώρου συνάθροισης προσωπικού στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ, έως την λήξη των μέτρων. Οι εργαζόμενοι κάνουν διάλειμμα σε χώρο εσωτερικό ή/και εξωτερικό του ξενοδοχείου.
 5. Στους εργαζόμενους που λόγω των μέτρων πρέπει να απέχουν από την εργασία τους έχουμε συστήσει να παραμείνουν στο σπίτι τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των εθνικών υπηρεσιών υγείας. Η εταιρεία μας άμεσα παρέχει στους εργαζόμενους την πληροφόρηση των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης λόγω του νέου κορωνοϊού, τα οποία υλοποιούνται στο ακέραιο.
 6. Υπενθυμίσαμε ότι, ούτως ή άλλως, οι παρακάτω ομάδες πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους και να ΜΗΝ προσέρχονται στην εργασία τους έως την λήξη των μέτρων:
  • Ενήλικες, άνω των 60 ετών
  • Άτομα με υποκείμενες παθήσεις (καρδιακές παθήσεις, διαβήτη κ.λπ.)
  • Άτομα που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα
  • Έγκυες
 7. Υπενθυμίσαμε επίσης ότι οι ενδεικνυόμενες καθημερινές προληπτικές ενέργειες που ΟΛΟΙ μας ΠΡΕΠΕΙ να κάνουμε ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ κι αν βρισκόμαστε για την πρόληψη της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών, είναι:
  • Πλένουμε συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και/ή χρησιμοποιούμε ένα απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ
  • Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα με άπλυτα χέρια.
  • Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με ένα χαρτομάντηλο μιας χρήσης ή ένα μανίκι όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Πετάμε αμέσως το χαρτομάντηλο σε έναν κλειστό κάδο απορριμμάτων.
  • Αποφεύγουμε την στενή επαφή με τους αρρώστους.
  • Μένουμε στο σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι.
  • Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τα συχνά αγγιζόμενα αντικείμενα και επιφάνειες.
 8. Από τη Δευτέρα 23/03/2020, κατόπιν της σχετικής απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας για λόγο εργασίας στους εργαζόμενους του εκάστοτε ημερήσιου προγράμματος του ξενοδοχείου ΛΑΤΩ και μόνο.
 9. Υλοποιήσαμε στις 02/04/2020 τη μισθοδοσία του μηνός Μαρτίου και ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία μας:
  • κατά το διάστημα από 23 έως 31 Μαρτίου 2020, απασχόλησε από απόσταση έξι (#6) εργαζόμενους.
  • κατά το διάστημα από 23 έως 31 Μαρτίου 2020, απασχόλησε σε λειτουργικά τμήματα του ξενοδοχείου ΛΑΤΩ είκοσι έξι (26) εργαζόμενους.
  • από την 23η Μαρτίου 2020, ανέστειλε προσωρινά τις συμβάσεις πενήντα επτά (57) εργαζομένων (πέντε -5- από τους οποίους είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία μας κατά το διάστημα από 1 έως 15 Μαρτίου 2020), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 12998/232/2020.
  • κατά το μήνα Μάρτιο 2020 χορήγησε κανονική άδεια διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ημερών αθροιστικά σε πενήντα επτά (57) από τους ογδόντα ένα (81) εργαζόμενους μας.
 10. Στις 06/04/20 υποβάλαμε στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) τα στοιχεία εσόδων και πληρότητας των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2019, καθώς και αντίστοιχα στοιχεία του μηνός Μαρτίου του 2020 και πρόβλεψη του Απριλίου 2020, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Yπουργείου Tουρισμού.
 11. Στις 08/04/20 συμπληρώσαμε και υποβάλαμε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του Ξ.Ε.Ε. με τίτλο «Ερωτηματολόγιο Επιπτώσεις COVID-19», όπου δώσαμε τα στοιχεία εσόδων, πληρότητας και αριθμό προσωπικού, ανά μήνα για όλο το έτος 2019 έως τον Μάρτιο του 2020, καθώς και πρόβλεψη για τους υπόλοιπους μήνες του 2020 (Απρίλιο έως και Δεκέμβριο). Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη κατάσταση που επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο στη χώρα μας εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη και ανακούφισή του.
 12. Από 1η Απριλίου 2020, η εταιρεία μας ανέστειλε προσωρινά τις συμβάσεις επιπλέον επτά (7) εργαζομένων μας. Έτσι, έως την Παρασκευή 10/04/20 η εταιρεία μας έχει αναστείλει προσωρινά εξήντα τέσσερεις (64) συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 12998/232/2020.
 13. Στις 14/04/2020 η εταιρεία μας κατέβαλε το δώρο Πάσχα στους είκοσι ένα (21) εργαζόμενους μας που απασχολούνται πλήρως (5ήμερο – 8άωρο) στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ. Στους υπόλοιπους πενήντα εννέα (59) εργαζόμενους μας που τελούν σε προσωρινή αναστολή εργασίας (είτε από την 23η Μαρτίου, είτε από την 01 Απριλίου 2020) λόγω της υγειονομικής κρίσης, η εταιρεία μας θα καταβάλει το δώρο Πάσχα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.
 14. Στις 29/04/20 υποβάλαμε στην υπηρεσία Ηρακλείου του Ε.Ο.Τ. στοιχεία ημερήσιας πληρότητας δωματίων (αριθ. κατειλημμένων) για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου έως 28 Απριλίου 2020, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Υπουργείου Τουρισμού.
 15. Στις 30/04/20 η εταιρεία μας κατέβαλε τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου στους είκοσι ένα (21) εργαζόμενούς μας που απασχολούνται πλήρως (5ήμερο – 8άωρο) στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ. Ενημερώνουμε επίσης ότι οι πενήντα εννέα (59) εργαζόμενοί μας που τελούν σε προσωρινή αναστολή εργασίας λόγω της υγειονομικής κρίσης, έχουν όλοι λάβει την ειδική κρατική αποζημίωση.
 16. Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία και την ευημερία των επισκεπτών, των εργαζομένων και των συμπολιτών μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο κορωνοϊό 2019 (COVID-19) με τακτικές ενημερώσεις και καθοδήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, καθώς κι από πρόσθετες κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας.
 17. Σε όλες τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων μας οι ομάδες μας διεξάγουν αυστηρά τον καθαρισμό όλων των χώρων φιλοξενίας, όλων των κοινόχρηστων και ιδιωτικών μας χώρων, αρκετές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περαιτέρω, ακολουθούμε επιμελώς τα πρωτόκολλα καθαρισμού, υγιεινής και απολύμανσης που πληρούν ή υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου μας. Αυτά τα πρωτόκολλα βοηθούν στη πρόληψη της ασθένειας και περιλαμβάνουν:
  • Τακτική εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής των μελών της ομάδας μας.
  • Καθιερωμένους κύκλους καθαρισμού και απολύμανσης σε όλα τα σημεία.
  • Εμφανή τοποθέτηση μηχανημάτων απολύμανσης χεριών σε όλες τις εγκαταστάσεις μας.
  • Συχνό καθαρισμό και πλύση των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων, της σκάλας, του ανελκυστήρα.
  • Γρήγορη ανταπόκριση σε έκτακτο καθαρισμό.
 18. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανησυχίες σχετικά με τον νέο κορωνοϊό 2019, διαμορφώσαμε κανόνες διαμονής ώστε με κατάλληλες μεθόδους υγιεινής, ασφάλειας και λειτουργίας να εξασφαλίζεται η ευημερία των επισκεπτών μας κατά τη διαμονή τους μαζί μας. Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν:
  • Συστήνουμε απόσταση δύο (2) μέτρων από το άτομο που βρίσκεται στη συνέχεια της σειράς εξυπηρέτησης σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου (ρεσεψιόν, μπαρ, μπουφέ, κ.λπ.)
  • Διαθέτουμε στους επισκέπτες μας μάσκα προσώπου για την περίπτωση βήχα ή/και φταρνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους μας.
  • Ενημερώνουμε για τη μέγιστη χρήση των ανελκυστήρων μας από δύο ενήλικες, επίσης με σύσταση χρήσης μάσκας προσώπου.
  • Μειώσαμε κατά 1/3 τη χωρητικότητα των εστιατορίων μας, διαμορφώνοντας τους χώρους μας ώστε να πληρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις. Προσαρμόσαμε τον μπουφέ πρωινού ώστε όλα μας τα εδέσματα να λαμβάνονται χωρίς την επαφή κοινόχρηστου σκεύους (λαβίδας). Όλες οι συσκευασίες είναι ατομικές, οικολογικές, και τα σκεύη που χρησιμοποιούμε είναι υγειονομικά κατάλληλα για τις ανάλογες θερμοκρασίες.
  • Διαθέτουμε ειδικό απολυμαντικό χεριών σε όλες τις εισόδους των εστιατορίων μας, συστήνοντας την χρήση του κατά την είσοδο κι έξοδο των επισκεπτών μας για τα γεύματα τους.
  • Εγκαθιδρύσαμε υπηρεσίας room service με ειδική διαδικασία παράδοσης και παραλαβής δίσκου, για την διευκόλυνση των επισκεπτών μας.
  • Για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων υγείας που ενδέχεται να προκληθούν, δεν επιτρέπουμε εντός του ξενοδοχείου κατανάλωση φαγητού που προέρχεται από εστιατόρια εκτός ξενοδοχείου.
  • Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος των ομάδων μας για σχόλια ή / και παρατηρήσεις που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας.

  Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εξατομικευμένων υπηρεσιών. Όλοι οι άνθρωποι των ξενοδοχείων μας είναι ενθουσιώδεις επαγγελματίες, πάντα στη διάθεσή των επισκεπτών μας, ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματά τους.

Εάν το ζήτημα γίνει πιο σοβαρό για την περιοχή μας, θα ακολουθήσουμε πιστά και τις νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να είναι ασφαλείς και έτοιμες να εξυπηρετήσουν τους καλεσμένους μας.

Είμαι πολύ περήφανος για όλο το προσωπικό της εταιρείας μας που σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκυρία επιδεικνύει υψηλότατο επίπεδο ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Πέραν της άμεσης τήρησης αυστηρών κανόνων υγιεινής, μετακίνησης, συνάθροισης και συντονισμού, αποτελούν υποδειγματικούς οικοδεσπότες.

Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με την παρουσία του στον προορισμό μας. Στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με τιμή,

Ελευθέριος Μιχ. Καραταράκης
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Επιμενίδου 42, 71202 Ηράκλειο –Κρήτη


© Copyright KARATARAKIS hotels & restaurants S.A.