Δελτίο Τύπου COVID-19

Δημοσιεύτηκε: 14.3.2020

Τελευταία ενημέρωση: 02.04.2020

Το παρόν αποτελεί δημόσια ενημέρωση για τον κορωνοϊό 2019 (COVID-19) εκ μέρους της εταιρείας ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας των ξενοδοχείων Lato Boutique Hotel, Olive Green Hotel και του Legacy Gastro Suites, στη πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Αποτελεί επίσης ημερολόγιο ενεργειών και ενημερώνεται άμεσα για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και ενέργεια που λαμβάνουμε σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης covid19.

Ανακοινώνουμε ότι το ξενοδοχείο ΛΑΤΩ θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με την από 19-03-2020 απόφαση του ΕΟΤ και κατόπιν με την υπ' αριθμ. 5052/24-3-2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Διαβεβαιώνουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας, των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας παραμένει αυστηρά η προτεραιότητά μας. Παρακαλούμε τους επισκέπτες της πόλης μας κατά τη διαμονής τους, να έχουν υπόψη τους τις απαραίτητες COVID-19 οδηγίες για ταξιδιώτες του Ε.Ο.Δ.Υ. καθώς και να έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο έντυπο ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας.

Καθώς ο νέος κορωνοϊός 2019 (COVID-19) έχει παγκόσμια επίδραση, κρίνουμε σημαντικό να επικοινωνήσουμε μαζί σας τα μέτρα που λαμβάνουμε στις εγκαταστάσεις μας για να διασφαλίσουμε τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και τους συμπολίτες μας.

Από 13 Μαρτίου 2020 έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Από 13 Μαρτίου 2020, τηρώντας τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων και των εθνικών υπηρεσιών υγείας, τα εστιατόρια μας δεν θα εξυπηρετούν μη ενοίκους των ξενοδοχείων μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
 2. Από 14 Μαρτίου 2020 αναστείλαμε προσωρινά τη λειτουργία των ξενοδοχείων Olive Green και Legacy. Οι υπηρεσίες μας περιορίστηκαν μόνο στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ. Παράλληλα, τροποποιήσαμε την λειτουργία του ξενοδοχείου ΛΑΤΩ δημιουργώντας νέες διαδικασίες και βάρδιες πάντα σε συνεννόηση με τις ομάδες των τμημάτων. Επίσης, δεν παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν μη διαμένοντες (BNQ, εστίαση, concierge κτλ).
 3. Στους εργαζόμενους που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι («υπάλληλοι γραφείου»), παρείχαμε άμεσα όλες οι τεχνικές δυνατότητες να το πράξουν.
 4. Για τους εργαζόμενους των λειτουργικών τμημάτων που εκτελούν εργασία:
  • τηρείται περιορισμός όσο το δυνατόν λιγότερων ατόμων στον χώρο τους
  • χορηγήσαμε προληπτικά όλο τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό
  • συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα συνεχούς απολύμανσης επιφανειών εργασίας, καθώς και χώρων (κοινόχρηστων και ιδιωτικών).
  • αναβάλαμε όλες τις ομαδικές καθιερωμένες συναθροίσεις (meetings) μέχρι νεωτέρας.
  • λάβαμε μέτρα για τον περιορισμό ακόμα και των διαπροσωπικών συναντήσεων και σε κάθε περίπτωση τηρείται η ασφαλής απόσταση μεταξύ τους (2+ μέτρα).
  • αναστείλαμε την λειτουργία του χώρου συνάθροισης προσωπικού στο Λατώ, έως την λήξη των μέτρων. Οι εργαζόμενοι κάνουν διάλειμμα σε χώρο εσωτερικό ή/και εξωτερικό του ξενοδοχείου.
 5. Στους εργαζόμενους που λόγω των μέτρων πρέπει να απέχουν από την εργασία τους έχουμε συστήσει να παραμείνουν στο σπίτι τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των εθνικών υπηρεσιών υγείας. Η εταιρεία μας άμεσα παρέχει στους εργαζόμενους την πληροφόρηση των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης λόγω του Κορωναιού, τα οποία υλοποιούνται στο ακέραιο.
 6. Υπενθυμίσαμε ότι, ούτως ή άλλως, οι παρακάτω ομάδες πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους και να ΜΗΝ προσέρχονται στην εργασία τους (έως την λήξη των μέτρων):
  • Ενήλικες, άνω των 60 ετών
  • Άτομα με υποκείμενες παθήσεις (καρδιακές παθήσεις, διαβήτη κ.λπ.)
  • Άτομα που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα
  • Έγκυες
 7. Υπενθυμίσαμε επίσης ότι οι ενδεικνυόμενες καθημερινές προληπτικές ενέργειες που ΟΛΟΙ μας ΠΡΕΠΕΙ να κάνουμε ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ κι αν βρισκόμαστε για την πρόληψη της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών, είναι:
  • Πλένουμε συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και/ή χρησιμοποιούμε ένα απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ
  • Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα με άπλυτα χέρια.
  • Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με ένα χαρτομάντηλο μιας χρήσης ή ένα μανίκι όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Πετάμε αμέσως το χαρτομάντηλο σε έναν κλειστό κάδο απορριμμάτων.
  • Αποφεύγουμε την στενή επαφή με τους αρρώστους.
  • Μένουμε στο σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι.
  • Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τα συχνά αγγιζόμενα αντικείμενα και επιφάνειες.
 8. Από τη Δευτέρα 23/03/2020, κατόπιν της σχετικής απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας για λόγο εργασίας στους εργαζόμενους του εκάστοτε ημερήσιου προγράμματος του ξενοδοχείου ΛΑΤΩ και μόνο.
 9. Υλοποιήσαμε στις 02/04/2020 την μισθοδοσία του προσωπικού μας για το μήνα Μάρτιο 2020 και ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία μας:
  • κατά το διάστημα από 23 έως 31 Μαρτίου 2020, απασχόλησε από απόσταση έξι (#6) εργαζόμενους.
  • κατά το διάστημα από 23 έως 31 Μαρτίου 2020, απασχόλησε σε λειτουργικά τμήματα του ξενοδοχείου ΛΑΤΩ είκοσι έξι (26) εργαζόμενους.
  • από την 23η Μαρτίου 2020, ανέστειλε προσωρινά τις συμβάσεις πενήντα επτά (57) εργαζομένων (πέντε -5- από τους οποίους είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία μας κατά το διάστημα από 1 έως 15 Μαρτίου 2020), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 12998/232/2020.
  • κατά το μήνα Μάρτιο 2020 χορήγησε κανονική άδεια διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ημερών αθροιστικά σε πενήντα επτά (57) από τους ογδόντα ένα (81) εργαζόμενους μας.
 10. Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία και την ευημερία των επισκεπτών, των εργαζομένων και των συμπολιτών μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 με τακτικές ενημερώσεις και καθοδήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, καθώς κι από πρόσθετες κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας.
 11. Τη Δευτέρα 23/03/2020, υποβάλαμε στην υπηρεσία Ηρακλείου του Ε.Ο.Τ. την λίστα παραμενόντων του ξενοδοχείου ΛΑΤΩ. Το αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον, όποτε ζητηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
 12. Σε όλες τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων μας οι ομάδες μας διεξάγουν αυστηρά τον καθαρισμό όλων των χώρων φιλοξενίας, όλων των κοινόχρηστων και ιδιωτικών μας χώρων, αρκετές φορές καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περαιτέρω, ακολουθούμε επιμελώς τα πρωτόκολλα καθαρισμού, υγιεινής και απολύμανσης που πληρούν ή υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου μας. Αυτά τα πρωτόκολλα βοηθούν στη πρόληψη της ασθένειας και περιλαμβάνουν:
  • Τακτική εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής των μελών της ομάδας μας.
  • Καθιερωμένους κύκλους καθαρισμού και απολύμανσης σε όλα τα σημεία.
  • Εμφανή τοποθέτηση απολυμαντικών χεριών.
  • Γρήγορη ανταπόκριση σε έκτακτο καθαρισμό.
  • Συχνό καθαρισμό και πλύση των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων, της σκάλας, του ανελκυστήρα.
 13. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανησυχίες σχετικά με τον COVID-19, αυξάνουμε τον καθαρισμό μας, αυξάνοντας τον αριθμό των μηχανημάτων απολύμανσης χεριών που διατίθενται σε όλες τις εγκαταστάσεις μας.

Εάν το ζήτημα γίνει πιο σοβαρό για την περιοχή μας, θα ακολουθήσουμε πιστά και τις νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να είναι ασφαλείς και έτοιμες να εξυπηρετήσουν τους καλεσμένους μας.

Είμαι πολύ περήφανος για όλο το προσωπικό της εταιρείας μας που σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκυρία επιδεικνύει υψηλότατο επίπεδο ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Πέραν της άμεσης τήρησης αυστηρών κανόνων υγιεινής, μετακίνησης, συνάθροισης και συντονισμού, αποτελούν υποδειγματικούς οικοδεσπότες.

Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με την παρουσία του στον προορισμό μας. Στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με τιμή,

Ελευθέριος Μιχ. Καραταράκης
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Επιμενίδου 42, 71202 Ηράκλειο –Κρήτη


© Copyright KARATARAKIS hotels & restaurants S.A.